payrollbedrijven.com

Payrollbedrijven

Welkom op de website met uitleg en informatie over payrollbedrijven in Nederland.

U bent misschien als MKB-ondernemer en/of werkgever in Nederland op zoek naar goede betrouwbare payrollbedrijven om uw medewerkers geheel of gedeeltelijk bij onder te brengen? Om u hierbij zo goed mogelijk te helpen. Geven wij u hieronder allereerst beknopte informatie en uitleg over wat payroll bij payrollbedrijven in Nederland precies inhoudt.

Meer informatie over payrollbedrijven

Heeft u na het lezen hiervan nog verdere vragen of wilt u meer informatie of uitleg over payroll bij payrollbedrijven in Nederland van ons ontvangen? Vraagt u dan bij ons een gratis geheel vrijblijvend payrolladviesgesprek of payrollofferte voor uw bedrijf aan! Graag informeren wij u dan verder over alle mogelijkheden en voordelen van payroll bij payrollbedrijven voor u, uw bedrijf, medewerkers, CAO, branche en/of sector en de bijbehorende payrolltarieven bij payrollbedrijven in Nederland.

Vraag een payrollofferte voor uw bedrijf aan en ontvang deze binnen 24 uur!
Klik hier

Wat doen payrollbedrijven?

Bij payroll worden payrollbedrijven op papier de juridische werkgevers van (1 of meer) van uw medewerkers. Dit is ook direct het grootste verschil tussen payroll bij payrollbedrijven en loonadministratiekantoren of accountants in Nederland. Bij hen blijft u namelijk nog steeds juridisch de werkgever van uw medewerkers, met alle arbeidsrechtelijke werkgeversrisico’s van dien.

Wat doet u nog zelf bij payroll

U werft en selecteert bij payroll o.a. nog steeds zelf uw eigen (nieuwe) medewerkers. Ook bepaalt u de werktijden, salarissen en arbeidsvoorwaarden (minimaal conform uw CAO) van uw medewerkers. Verzorgt u de planning, c.q. roostering, en houdt u ook nog steeds het contact met uw medewerkers op de werkvloer. Zoals u ziet verandert er dus niet veel met payroll bij payrollbedrijven in Nederland!

Payrollbedrijven verzorgen echter bij payroll als juridische werkgevers van uw medewerkers o.a. nu de betalingen van de nettosalarissen, afdrachten loonbelasting, sociale lasten en pensioenpremies.

Waarom van payroll gebruikmaken?

U huurt/least dus met payroll als het ware uw eigen medewerkers terug. Maar bent van alle administratieve rompslomp en werkgeversrisico’s verlost. Omdat u met payroll bij payrollbedrijven hierdoor meer tijd en geld voor belangrijkere zaken binnen uw bedrijf overhoudt.

Is dit dan ook voor veel ondernemers, werkgevers en/of klanten de belangrijkste reden om zijn/haar medewerkers naar payrollbedrijven over te zetten. Er zijn daardoor momenteel meer dan 200.000 payrollwerknemers in Nederland dagelijks werkzaam.

Laat ons u ook verder helpen en vraag nu snel een gratis geheel vrijblijvend payrolladviesgesprek of payrollofferte op maat bij ons aan!

Vraag een payrollofferte voor uw bedrijf aan en ontvang deze binnen 24 uur!
Klik hier

Brancheorganisaties voor payrollbedrijven in Nederland

Voor de komst per 1 januari 2020 van de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) was het belangrijk om te weten bij welke payroll brancheorganisatie (Algemene Bond Uitzendondernemingen (ABU) of Nederlandse Bond van Bemiddelings- en Uitzend ondernemingen (NBBU)) payrollbedrijven waren aangesloten en/of zij over een eigen payrollbedrijfs-CAO beschikten.

Hierdoor was dan namelijk bekend onder welke CAO en arbeidsvoorwaarden payrollbedrijven payroll in Nederland aanboden. Iedere CAO had namelijk andere regels over b.v.
het aantal bepaalde tijdscontracten (ketenregeling of fasensystematiek) en loondoorbetalingspercentages bij ziekte de eerste 2 jaar.

Zoals u misschien al heeft lezen. Hebben de ABU-, NBBU- en eigen payrollbedrijfs-CAO vanwege de nieuwe en duidelijke regels vanuit de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) omtrent payroll geen toegevoegde waarde meer voor payroll. Daarom is besloten dat payrollovereenkomsten sinds 1 januari 2020 niet meer onder deze CAO’s vallen (er gold in 2020 nog wel overgangsrecht voor al lopende overeenkomsten).

NEN-4400 certificering bij payrollbedrijven

Wel is nog steeds belangrijk dat payrollbedrijven over een NEN-4400 certificering van de Stichting Normering Arbeid beschikken.

Payroll brancheorganisaties

In Nederland kenden we tot januari 2016 nog 4 payroll brancheorganisaties. Met ieder dus zijn eigen payroll-CAO. Namelijk de Vereniging Payroll Ondernemingen (VPO), Algemene Bond Uitzendondernemingen (ABU), de Nederlandse Bond van Bemiddelings- en Uitzendondernemingen (NBBU) en de Nederlandse Vereniging van Uitzend- en Bemiddelingsbedrijven (NVUB, later Continuflex).

Daarnaast hadden door het niet verlengen per 1 januari 2012 van de VPO payroll-CAO. Enkele payrollbedrijven (vaak oud VPO-leden) een eigen payrollbedrijfs-CAO met de bonden afgesloten. Naast Tentoo Payrolling en Please Payroll waren dit toen o.a. Persoonality Payrolling (vroeger van der Noordt Payrolling, nu onderdeel Timing), Connexie Payroll en Loonadministratie, Prokx Payroll Professionals (nu onderdeel Payroll Select) en Payned Payrolling.

1. VPO payroll brancheorganisatie

De Vereniging van Payroll Ondernemingen was in 2006 opgericht. De VPO behartigde de belangen van de aangesloten payrollbedrijven en stond voor “goed werkgeverschap”. Waarbij een werknemer er bij payroll dus in principe nooit op achteruit mocht gaan!

De oprichters van de VPO payroll brancheorganisatie waren toentertijd de volgende payrollbedrijven: van der Noordt Payrolling (nu Persoonality Payrolling), Connexie Payroll en Loonadministratie, Randstad (toen P/flex) en USG (toen CapitalP).

Enkele latere leden waren: AB Vakwerk Payroll, Adecco Payroll, Allroad Payroll, CapitalP, Driessen Payroll, Groenendijk Payrolling Services, Kolibrie Payrolling. LPD, Manpower Payroll Solutions, Mencius, Metrium Payroll, P-services Contracting, Payroll Select Payroll Services, POSG Payrolling, Randstad Payroll Solutions, Randstad Payroll Solutions MVL. Randstad Payroll Solutions Publiek, Randstad Payroll Solutions T&L, Repay Detachering, Servorg Payroll, Tempo-Team Payroll Services en WGI Personeelsdiensten.

Circa 75% van alle payrollwerknemers in Nederland stonden voor 2016 bij een VPO-lid onder de VPO-CAO en later de VPO-Arbeidsvoorwaardenregeling op de payroll. De VPO-Arbeidsvoorwaardenregeling kwam, nadat de VPO-CAO
(zie bovenstaand) in 2012 niet meer werd verlengd.

Zoveel mogelijk primaire arbeidsvoorwaarden (vakantiedagen, feestdagen, toeslagen, etc.) moesten uit de van toepassing zijnde CAO’s (b.v. horeca-CAO, ect.) door de VPO payrollbedrijven worden overgenomen.

U was er dus van verzekerd. Dat uw werknemers op dat gebied met payroll bij VPO-leden er niet op achteruit gingen.

De VPO payroll brancheorganisatie is echter per 1 januari 2016 onder de vlag van de ABU verder gegaan. Beide brancheorganisaties bundelden toen hun krachten om de payroll belangenbehartiging van hun aangesloten payrollbedrijven verder te versterken. De Vereniging Payroll Ondernemingen (VPO) hield daardoor als zelfstandige payroll brancheorganisatie op te bestaan.

Tijdens het laatste Nationale Payroll Congres in 2015 werd deze overdracht een feit en sloten de laatste leden van de VPO zich bij de ABU of NBBU aan.

2. ABU payroll brancheorganisatie

De Algemene Bond Uitzendondernemingen (ABU) is de grootste belangenbehartiger in de uitzendbranche in Nederland. Naast uitzenden, bieden veel van haar leden ook payroll aan. Voor de komst van de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WBA) gebeurde dit onder de ABU-CAO.

Maar zoals u al eerder heeft kunnen lezen. Heeft de ABU-CAO vanwege de nieuwe en duidelijke regels vanuit de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) omtrent payroll geen toegevoegde waarde meer voor payroll. Daarom heeft de ABU besloten dat payrollovereenkomsten vanaf 1 januari 2020 niet meer onder de ABU-CAO vallen.

ABU payroll brancheorganisatie en pensioen

Naast alle elementen van de inlenersbeloningsregeling en gelijke ontslagregels vanuit de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) is het nu ook wettelijk bij payroll geregeld. Dat iedere payrollwerknemer in Nederland per 1 januari 2021 bij payroll vanaf dag 1 recht op een ‘adequaat’ pensioen (14,5% werkgeverpremie) heeft.

Het StiPP-pensioen was hierdoor niet meer toereikend (geen 14,5% werkgeverpremie). En is dus per 1 januari 2021 als payrollpensioen komen te vervallen. Bij uitzenden onder de ABU-CAO wordt nog wel steeds van het StiPP-pensioen gebruikgemaakt.

Het uitgangspunt vanuit de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) bij pensioen is dat payrollbedrijven de pensioenregeling van de inlener (lees u) volgen. Kan dit om wat voor reden niet.
Dan is een adequate pensioenregeling (14,5% werkgeverspensioenpremie) de oplossing.

Soms is een aansluiting bij een Bpf zelfs verplicht (verplichtstelling). Vakkrachten (payrollwerknemers) binnen de bouw moeten bijvoorbeeld verplicht bij het pensioenfonds voor de bouw (Bpf Bouw) worden aangemeld.

Brand New Day is een voorbeeld van een pensioenaanbieder in Nederland. Die een adequaat WAB-proofed payrollpensioenregeling voor payrollbedrijven en hun payrollmedewerkers heeft ontwikkeld en aanbiedt.

ABU-payrollbedrijven in Nederland

Enkele huidige ABU-payrollbedrijven, c.q. leden, zijn: abflexkracht payroll, About Payrolling, Accord Payroll, Allroad Payroll, Carrière Payroll, Devocare Payroll, Eu@work Payroll. Nedflex Payrolling, Nextpayroll, Olympia Payroll Services, One Payroll, Payrollmasters, Pitt Payroll, Pro Payroll, Select Payrolling. Start People Payroll Services en Tence Payroll.

3. NBBU payroll brancheorganisatie

De Nederlandse Bond voor Bemiddelings- en Uitzendondernemingen (NBBU) behartigt de belangen van veel van de overige niet-ABU uitzendbureaus en payrollbedrijven in Nederland.

Voor de komst van de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WBA) boden de aangesloten payrollbedrijven payroll onder de NBBU-CAO aan. Maar zoals u al eerder heeft kunnen lezen. Heeft de NBBU-CAO vanwege de nieuwe en duidelijke regels vanuit de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) omtrent payroll echter geen toegevoegde waarde voor payroll meer. Daarom is besloten dat payrollovereenkomsten vanaf 1 januari 2020 ook niet meer onder de NBBU-CAO vallen.

De regels voor een adequaat payrollpensioen per 1 januari 2021 gelden ook voor de payrollwerknemers van NBBU-payrollbedrijven.

NBBU-payrollbedrijven in Nederland

Enkele huidige NBBU-payrollbedrijven, c.q. leden, zijn: Blue Circle Payrolling, Cardan Payroll, Certius Payroll, Comfort Payroll, Direct Payrolling, E-Payroll, Fortium Payroll. Get Payrolling, P-Events Payrolling, Payroll het Ambacht, Payroll Professionals, P-services, Payroll Talent, Payroll Works. Payroll-Online, Payrolljobs, Q Payroll, Repay Payroll, Smart Payroll Services, Soldij Payrolling en T&E Payroll Services.

4. NVUB brancheorganisatie

Onder de Nederlandse Vereniging van Uitzend- en Bemiddelingsbedrijven (NVUB, later Continuflex) vielen maar een paar payrollbedrijven. Zoals Online-People Payroll, Daxxa, Payroll-Intermediair, Parco Payrolling en HSU Payroll Services.

Ook hier gold dat het goed was om te weten. Dat sommige arbeidsvoorwaarden en andere regelingen, o.a. pensioen, voor payrollwerknemers onder de NVUB-CAO (later de ContinuFlex-CAO) anders dan in uw eigen-CAO waren geregeld.

De NVUB, later Continuflex, is als payroll brancheorganisatie na 2016 in de loop der jaren doodgebloed. Leden hebben zich bij de ABU of NBBU aangesloten.

Tenslotte door de nieuwe wetgeving zijn de brancheorganisaties ABU en NBBU in de loop der jaren steeds verder naar elkaar toegegroeid. Dit heeft er voor gezorgd. Dat er langzamerhand nauwelijks nog verschillen tussen de beide CAO’s zijn (o.a. dezelfde fasesystematiek). De ABU- en NBBU-CAO zijn daarom vanaf 30 december 2019 zelfs gelijkluidende CAO’s.

Waarom van payrollbedrijven gebruikmaken?

Onvoorstelbaar welke vragen er b.v. over verzuimverzekeringen, employeebenefits, pensioenen, RIE, arbodienst, UWV, Belastingdienst etc. allemaal op een ondernemer en/of werkgever in Nederland afkomen. Als ondernemer en/of werkgever heeft u vaak geen zin en tijd om u zich daarin allemaal te verdiepen. Laat staan dat u alle juridische werkgeversrisico’s op personeelsgebied voor uw bedrijf kunt overzien. Een oplossing voor u en uw bedrijf is dan de dienstverlening payroll bij payrollbedrijven in Nederland!

Payrollbedrijven worden bij payroll namelijk administratief én juridisch de werkgevers van uw medewerkers. Zij dragen o.a. zorg voor arbeidscontracten, salarisbetalingen, ziektebegeleiding volgens de Wet Verbetering Poortwachter. Maar weten ook precies wanneer iemand bij u op een vast arbeidscontract aanspraak kan maken. Zo komt u juridisch met payroll bij payrollbedrijven in Nederland nooit meer voor verrassingen te staan.

Het enige dat uw medewerkers bij gebruik van de dienstverlening payroll bij payrollbedrijven merken. Is dat zij hun salaris van een payrollbedrijf ontvangen. Periodieke functionerings- en beoordelingsgesprekken, kerstpakketten, Sinterklaas, jubilea en loopbaanvooruitzichten blijven namelijk met payroll bij payrollbedrijven gewoon nog steeds uw verantwoordelijkheid.

Voor wie zijn payrollbedrijven interessant?

In feite is het samenwerken voor zowel kortlopende als lange termijn projecten met payrollbedrijven voor iedere bedrijf, die met medewerkers in Nederland werkt interessant. Dit komt doordat u met payroll bij payrollbedrijven efficiënter inkoopt en risico’s beperkt. Financiële voordelen behaalt en up to date kennis van wet- en regelgeving in Nederland heeft.

Denkt u zich eens in dat u zich met payroll bij payrollbedrijven niet meer over CAO-wijzigingen, wet- en regelgeving omtrent arbeidsovereenkomsten en aanverwante zaken in Nederland hoeft te bekommeren. Geen aangiften meer van het UWV en Belastingdienst met payroll krijgt. Geen kosten van pensioenfondsen, personeelsverzekeringen en arbodienst heeft. En tenslotte geen ziekmeldingen en verzuimbegeleiding meer met payroll bij payrollbedrijven hoeft te doen. Wat een geld en kostenbesparing zouden u dat opleveren!

Wat kost payroll bij payrollbedrijven?

Niets meer of minder dan dat u het zelf doet! Maar wat kost uw medewerker uw bedrijf eigenlijk exact per uur?

De tarieven van payroll bij payrollbedrijven zijn namelijk ook uit factoren, percentages, bedragen en toeslagen opgebouwd. Die u zelf ook heeft wanneer u medewerkers in dienst heeft. O.a. netto loon, een deel UWV, afdrachten belastingdienst, premies verzekeringen, arbodienst, pensioenen, reserveringen etc.

Verschillen met eigen personeelskosten

De grootste verschillen met uw eigen personeelskosten zijn dat afdrachten door u op verschillende momenten dienen te worden betaald. En u niet vooraf uw arbeidsrechtelijke werkgeversrisico’s m.b.t. ziekte en ontslag heeft afgebakend.

De kans bestaat dan dat u het overzicht kwijtraakt. En niet meer precies weet wat een medewerker u exact per uur kost. Niets is namelijk zo gevaarlijk voor een ondernemer en/of werkgever. Om achteraf of halverwege met tegenvallende personeelskosten te worden geconfronteerd.

Doordat payrollbedrijven de ziekte- en ontslagrisico’s omtrent uw medewerkers bij payroll van u overnemen. Bakent u deze risico’s met payroll wel af. Wist u dat een dag verzuim/ziekte een werkgever in Nederland gemiddeld €250 door verminderde productiviteit en kosten voor een eventuele vervanger kost!!

Vaste all-in payrolltarieven

Omdat wij bij ons payrollbedrijf met vaste all-in payrolltarieven per daadwerkelijk gewerkt uur werken, heeft u op voorhand deze onduidelijkheid al niet meer met payroll bij ons.

Werkt u tenslotte met uitzendkrachten en/of gedetacheerden, dan bent u met payroll bij payrollbedrijven sowieso 10-20% goedkoper uit! Hierdoor kunnen de tariefverschillen tot wel enkele euro’s per uur oplopen. U dient dan wel zelf uw eigen medewerkers te werven en selecteren.

Over ons payrollbedrijf

Wij kunnen met ons payrollbedrijf net als andere payrollbedrijven elke MKB-ondernemer en/of werkgever in Nederland (maar ook België en/of Duitsland) een passende oplossing tegen een scherp payrolltarief aanbieden.

Vraagt u daarom nu snel direct een geheel vrijblijvend payrolladviesgesprek of payrollofferte op maat bij ons aan. U ontvangt deze offerte boordevol informatie over wat payroll bij ons payrollbedrijf voor u, uw bedrijf, medewerkers en branche nog meer kan betekenen binnen 24 uur!

Vraag een payrollofferte voor uw bedrijf aan en ontvang deze binnen 24 uur!

Klik hier

Payrollbedrijven in Nederland

De volgende payrollbedrijven kunnen u net als ons ook uitleggen wat payroll is en kost. Zij hebben immers niet voor niets enkele 10.000en medewerkers door heel Nederland bij diverse bedrijven in verschillende branches en plaatsen op de payroll staan.

Payrollbedrijven

Abflexkracht payroll, Adecco Payroll, BC Group Payroll, Com.pas Payrolling, Connexie Payroll, Devocare Payroll, Driessen Payroll, FlexExpert Payroll B.V., Fortium Payroll B.V., Get Payrolling BV, GJ Pay-Roll BV, Holland Payroll B.V., Koers Oost Payroll B.V., Kolibrie Payroll, Lean Payroll Service B.V. Level One Payroll, Manpower Payroll Solutions, Nedflex Payrolling, Next Payroll B.V., One Payroll, Pay to Payroll, Pay for People Payroll B.V., Pay for People Payroll, Payroll Nederland, Payper. Payroll Professionals B.V., Payroll Select, Persoonality Payrolling, Please Payroll B.V., Pro Payroll, P-services Payroll, Randstad Payroll Solutions. Renew Payroll B.V., Repay HRM B.V., Select Payrolling, Servorg Payroll BV, Smart Payroll Services BV, Tempo-Team Payroll Services, Tentoo Payroll B.V., WePayPeople Payroll, Wijco Payrolling.

Payroll voordelen bij payrollbedrijven

Naast de bovengenoemde redenen (tijdswinst en gemak) zijn ook de volgende voordelen van payroll bij payrollbedrijven voor veel ondernemers en/of werkgevers in Nederland doorslaggevend om van payroll gebruik te maken.

Lagere personeelskosten bij payrollbedrijven

Dankzij schaalvergroting en lage overheadkosten kunnen wij met ons payrollbedrijf uw personeels- en salarisadministratie in Nederland tegen lage payrollkosten doen. In veel gevallen bent u met payroll zelfs goedkoper uit. Dan wanneer u uw medewerkers zelf in dienst zou hebben. U bespaart met payroll bij payrollbedrijven namelijk als voordeel aanzienlijk op de kosten van uw eigen loon- en contractadministratie, accountantskosten, Arbo kosten en niet te vergeten ziektekosten. Bovendien bent u met payroll bij payrollbedrijven veel goedkoper uit dan wanneer u met een uitzendbureau en/of detacheringsbureau samenwerkt. Dit betekent dat als u in plaats van uitzenden en/of detacheren van payroll gebruikmaakt. U soms wel enkele euro's per uur kunt besparen!

U blijft de baas binnen uw bedrijf met payroll

In de praktijk blijft u met payroll bij payrollbedrijven voor uw medewerkers nog steeds 'de baas' binnen uw bedrijf. Dit betekent dat payrollbedrijven slechts als uw externe afdeling P&O en salarisadministratie bij payroll fungeren. U blijft met payroll bij payrollbedrijven namelijk nog steeds voor de dagelijkse gang van zaken binnen uw bedrijf verantwoordelijk. Echter zonder alle werkgeversrisico’s, regeltjes en formulieren. Voor uw medewerkers betekent dit dat er feitelijk ook niet veel met payroll bij payrollbedrijven verandert. Behalve dat zij als voordeel te allen tijde 24/7 met hun vragen op een professionele dienstverlener op het gebied van personeel en organisatie kunnen terugvallen.

Minder administratie bij payrollbedrijven

Kosten, facturen en/of aangiften van instanties, zoals het UWV, Belastingdienst, diverse pensioenen aanverwante verzekeringen, arbodienst, verzuimverzekering en accountants (m.b.t. salaris- en personeelsadministratie) ontvangt u niet meer met payroll bij payrollbedrijven in Nederland. U kunt dus met payroll bij payrollbedrijven als voordeel uw arbodienst en ziekengeldverzekering opzeggen. En u heeft daarnaast niets meer met de stijgende werkgeverslasten en kosten in uw branche te maken. U heeft immers met payroll bij payrollbedrijven als voordeel geen medewerkers meer in dienst!

Vraag een payrollofferte voor uw bedrijf aan en ontvang deze binnen 24 uur!

Klik hier

Geen werkgeversrisico's bij payrollbedrijven

Uw huidige en/of nieuw geworven medewerkers werken dus exclusief voor u. Maar staan bij 1 van de payrollbedrijven in Nederland op de loonlijst (= payroll vertaalt uit het Engels). Dit betekent dat het desbetreffende payrollbedrijf als voordeel voor u hierdoor volledig verantwoordelijk voor al uw arbeidsrechtelijke werkgeversrisico's aangaande uw medewerkers is. U heeft met payroll bij payrollbedrijven in Nederland namelijk geen medewerkers meer op papier in dienst. U moet hierbij dus o.a. denken aan ziekteverzuimbegeleiding, re-integratiebegeleiding, uitvoeren Wet poortwachter en allerhande arbeidsrechtelijke juridische conflicten.

Geen kosten bij ziekte bij payrollbedrijven

Omdat u geen juridisch werkgever van uw (nieuwe) medewerkers met payroll bij payrollbedrijven in Nederland meer bent. Betekent dit dat u als voordeel ook de kosten van het ziekteverzuim, re-integratie en alle bijbehorende administratieve verplichtingen met payroll bij payrollbedrijven niet meer heeft.

Vaste personeelskosten bij payrollbedrijven

U weet vooraf wat uw personele kosten (payrollkosten) met payroll bij payrollbedrijven zullen zijn. Zodat u in uw personeelskostenberekeningen, budgettering, calculaties of offertes hiermee rekening kunt houden. U betaalt namelijk een vast payrolltarief per gewerkt uur van uw medewerkers en ontvangt hiervan periodiek één factuur van 1 van de payrollbedrijven in Nederland. Zo heeft u als voordeel op ieder moment en plaats 24/7 een zeer nauwkeurige inzage in uw totale salaris- en personeelskosten van uw bedrijf met payroll bij payrollbedrijven. De onverwachte uitgaven voor bijvoorbeeld ziekte of arbeidsongeschiktheid zijn namelijk voor rekening van payrollbedrijven bij payroll.

Gratis deskundig advies bij ons payrollbedrijf

Met welk personeelsvraagstuk u en/of uw medewerkers ook te maken hebben. Door de aanwezige kennis bij ons hoeft u maar 1 telefoontje te plegen om gratis antwoord te krijgen op uw vraag. Bij uw accountant kost iedere minuut u vaak geld! Daarnaast wordt door ons o.a. het pensioen en collectieve verzekeringen voor uw medewerkers bij payroll geregeld. U ziet aan uw medewerkers wordt bij ons payrollbedrijf bij payroll ook gedacht. Na dit gelezen te hebben. Wilt u misschien nog meer payroll informatie voor u, uw medewerkers, branche en/of bedrijf ontvangen? Vraagt u daarom nu snel een gratis geheel vrijblijvend payrolladviesgesprek of payrollofferte voor uw bedrijf bij ons aan!