payrollbedrijven.com

Payrollbedrijven

Welkom op de website met uitleg en informatie over wat payrollbedrijven zijn, doen en voor u in Nederland kunnen betekenen.

U bent misschien als MKB-ondernemer en/of werkgever in Nederland op zoek naar een payrollbedrijf om uw personeel daar geheel of gedeeltelijk onder te brengen? Om u bij uw keuze zo goed mogelijk te helpen, welk payrollbedrijf tussen alle payrollbedrijven in Nederland te kiezen, geven wij u hieronder daarom allereerst beknopte informatie en uitleg over de dienstverlening payroll bij payrollbedrijven in Nederland (o.a. kosten en voordelen).

Heeft u na het lezen hiervan misschien nog verdere vragen of wilt u meer payroll informatie of uitleg van ons ontvangen? Vraagt u dan bij ons een gratis geheel vrijblijvend payroll adviesgesprek of payrollofferte voor uw bedrijf aan! Graag informeren wij u dan verder over alle mogelijkheden en voordelen van payroll bij payrollbedrijven voor u, uw bedrijf, medewerkers, CAO, branche en/of sector en de bijbehorende payrolltarieven in uw branche en/of plaats in Nederland.

Vraag een payrollofferte voor uw bedrijf aan en ontvang deze binnen 24 uur!
Klik hier

Wat is de dienstverlening payroll bij payrollbedrijven?

Bij de dienstverlening payroll wordt een payrollbedrijf op papier de juridische werkgever van 1 of meer van uw medewerkers. Dit is ook direct het grote verschil tussen payroll bij payrollbedrijven en loonadministratiekantoren of accountants. Bij hen blijft u namelijk nog steeds juridisch de werkgever van uw werknemers, met alle werkgeversrisico’s van dien.

Dit betekent dat u met payroll bij payrollbedrijven o.a. nog wel steeds zelf uw eigen medewerkers werft en selecteert, werktijden, salarissen en arbeidsvoorwaarden van uw medewerkers bepaalt (minimaal conform uw CAO), planning verzorgt en het contact met uw medewerkers op de werkvloer behoudt (hier verandert er dus niets met payroll bij payrollbedrijven in Nederland!).

Payrollbedrijven moeten als juridische werkgevers van uw medewerkers bij payroll o.a. voor betaling van de netto-salarissen en afdrachten loonbelasting, sociale lasten en pensioenpremies zorgen.

U huurt/least dus eigenlijk met payroll bij payrollbedrijven uw eigen personeel terug maar bent van alle administratieve rompslomp en werkgeversrisico’s verlost. Omdat u hierdoor meer tijd en geld, voor belangrijkere zaken binnen uw bedrijf, overhoudt, is dit dan ook voor veel ondernemers, werkgevers en payroll klanten in Nederland de belangrijkste reden om zijn/haar personeel (meer dan 200.000 payrollwerknemers in Nederland) met payroll naar payrollbedrijven over te zetten. Laat ons u ook verder helpen en vraag daarom nu snel een gratis geheel vrijblijvend payroll adviesgesprek of payrollofferte over payroll bij payrollbedrijven in Nederland voor u, uw bedrijf en personeel bij ons aan!

Vraag een payrollofferte voor uw bedrijf aan en ontvang deze binnen 24 uur!
Klik hier

Welke brancheorganisaties zijn er voor payrollbedrijven in Nederland?

In Nederland kenden we tot januari 2016 nog vier payrollbrancheorganisaties met ieder zijn eigen payroll-CAO. Namelijk te weten de Vereniging Payroll Ondernemingen (VPO), Algemene Bond Uitzendondernemingen (ABU), de Nederlandse Bond van Bemiddelings- en Uitzendondernemingen (NBBU) en de Nederlandse Vereniging van Uitzend- en Bemiddelingsbedrijven (NVUB, later Continuflex).

Daarnaast hebben door het niet verlengen per 1-1-2012 van de VPO payroll-CAO enkele payrollbedrijven (vaak oud VPO-leden) een eigen payrollbedrijfs-CAO met de bonden afgesloten. Naast Tentoo Payrolling en Please Payroll zijn dit sinds 2012 o.a. ook Persoonality Payrolling, Connexie Payroll en Loonadministratie, Prokx Payroll Professionals (nu Payroll Select) en Payned Payrolling.

1. VPO

De Vereniging van Payroll Ondernemingen (VPO) bestond sinds 2006 en behartigde de belangen van de aangesloten payrollondernemingen en stond voor goed payroll werkgeverschap. Oprichters waren Van der Noordt Payrolling (Persoonality Payrolling), Connexie, Randstad (P/flex) en USG (CapitalP).

Enkele andere leden in die tijd waren o.a. AB Vakwerk Payroll, Adecco Payroll, Allroad Payroll, CapitalP, Driessen Payroll, Groenendijk Payrolling Services,Kolibrie Payrolling, LPD, Manpower Payroll Solutions, Mencius, Metrium Payroll, P-services Contracting, Payroll Select Payroll Services, POSG Payrolling,Randstad Payroll Solutions, Randstad Payroll Solutions MVL, Randstad Payroll Solutions Publiek, Randstad Payroll Solutions T&L, Repay Detachering, Servorg Payroll, Tempo-Team Payroll Services en WGI Personeelsdiensten.

Circa 70% van alle payrollmedewerkers in Nederland werden voor 2016 door een VPO-lid onder de VPO-CAO en later de VPO Arbeidsvoorwaardenregeling verloond. De VPO Arbeidsvoorwaardenregeling kwam, nadat de VPO-CAO (zie bovenstaand) in 2012 niet meer werd verlengd.

De primaire arbeidsvoorwaarden (vakantiedagen, feestdagen, toeslagen, etc.) dienden vanuit de VPO Arbeidsvoorwaardenregeling uit de van toepassing zijnde CAO’s door de VPO payrollondernemingen voor hun payrollklanten te worden overgenomen. U was er dus van verzekerd, dat uw medewerkers op dat gebied met payroll er niet op achteruit gingen.

De VPO is echter per 1 januari 2016 onder de vlag van de ABU verder gegaan. Beide brancheorganisaties bundelden toen hun krachten om de payroll belangenbehartiging verder te versterken. De Vereniging Payroll Ondernemingen (VPO) hield als zelfstandige brancheorganisatie op te bestaan en tijdens het Nationale Payroll Congres van 2015 werd deze overdracht een feit en sloten de laatste leden van de VPO zich bij de ABU of NBBU aan.

2. ABU

De Algemene Bond Uitzendondernemingen (ABU) is de grootste belangenbehartiger in de uitzendbranche in Nederland. Naast uitzenden, bieden veel van haar leden nu nog ook payroll onder de ABU-CAO aan. Dit zal naar onze mening door de invoering van de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WBA) (per 1-1-2020) wel gaan veranderen. Waarbij wij denken dat de payrollmarkt uit pure uitzendbureaus, uitzendbureaus met een aparte payroll entiteit en pure payrollbedrijven, met een eventuele backoffice dienstverlening voor uitzendbureaus, zal gaan bestaan.

Enkele ABU-leden zijn o.a. abflexkracht payroll, About Payrolling, Accord Payroll, Allroad Payroll, Carrière Payroll, Devocare Payroll, Eu@work Payroll, Nedflex Payrolling, Nextpayroll, Olympia Payroll Services, One Payroll, Payrollmasters, Pitt Payroll, Pro Payroll, Select Payrolling, Start People Payroll Services en Tence Payroll.

Belangrijk om te weten, is dat het pensioen (vaak StiPP) voor payrollwerknemers onder de ABU-CAO anders dan bij u is geregeld. Zo lang de huidige payrollbrancheorganisatie- en eigen payrollbedrijfs-CAO’s nog van kracht zijn, is het wel handig om ook te weten dat de ABU-CAO algemeen verbindend in Nederland is. Dit betekent dat alle partijen minimaal alles moeten volgen wat in de ABU-CAO is geregeld.

Een payrollbedrijf mag natuurlijk wel altijd meer bovenop de regelingen in de ABU-CAO regelen, maar niet minder! Er is echter wel weer een uitzondering op deze regel, namelijk als een CAO dispensatie heeft gekregen voor de ABU-CAO. Voorbeelden hiervan zijn de NBBU-CAO en eigen payrollbedrijfs-CAO’s.

3. NBBU

De Nederlandse Bond voor Bemiddelings- en Uitzendondernemingen (NBBU) behartigt de belangen van veel van de overige uitzendbureaus in Nederland. De aangesloten leden bieden naast uitzenden ook nu nog vaak payroll onder de NBBU-CAO aan. Ook voor deze leden geldt dat er naar onze mening door invoering van de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WBA) (per 1-1-2020) zaken v.w.b. het aanbieden van de payroll dienstverlening zullen gaan veranderen.

Payrollwerknemers onder de NBBU-CAO hebben, net als bij de ABU-CAO, ook een andere pensioenregeling dan bij u.

Enkele huidige NBBU-leden zijn o.a. Blue Circle Payrolling, Cardan Payroll, Certius Payroll, Comfort Payroll, Direct Payrolling, E-Payroll, Fortium Payroll, Get Payrolling, P-Events Payrolling, Payroll het Ambacht, Payroll Professionals, P-services, Payroll Talent, Payroll Works, Payroll-Online, Payrolljobs, Q Payroll, Repay Payroll, Smart Payroll Services, Soldij Payrolling en T&E Payroll Services.

4. NVUB

Onder de Nederlandse Vereniging van Uitzend- en Bemiddelingsbedrijven (NVUB, later Continuflex) vielen payrollbedrijven, zoals Online-People Payroll, Daxxa, Payroll-Intermediair, Parco Payrolling en HSU Payroll Services. Ook hier gold dat het goed was om te weten, dat sommige arbeidsvoorwaarden en andere regelingen, zoals o.a. pensioen, voor payrollwerknemers onder de NVUB-CAO (later de ContinuFlex-CAO) anders dan in de eigen-CAO van bedrijven waren geregeld.

De NVUB, later Continuflex, is als payrollbrancheorganisatie na 2016 in de loop der jaren doodgebloed. Leden hebben zich bij de ABU of NBBU aangesloten.

Tenslotte door de nieuwe wetgeving zijn de brancheorganisaties ABU en NBBU steeds verder naar elkaar toegegroeid. Dit heeft er toegeleid dat er langzamerhand nauwelijks nog verschillen tussen de beide CAO’s (payroll) zijn (o.a. dezelfde fasesystematiek bij uitzenden). De ABU- en NBBU-CAO zijn daarom vanaf 30 december 2019 zelfs gelijkluidende CAO’s.

Waarom van payrollbedrijven gebruikmaken?

Onvoorstelbaar welke vragen er b.v. over verzuimverzekeringen, employeebenefits, pensioenen, arbodienst, UWV, Belastingdienst etc. allemaal op een ondernemer en/of werkgever in Nederland afkomen. Als ondernemer en/of werkgever heeft u vaak geen zin en tijd om u zich daarin te verdiepen. Laat staan dat u alle juridische risico’s op personeelsgebied voor uw bedrijf kunt overzien. Een oplossing voor u en uw bedrijf is dan de dienstverlening payroll van payrollbedrijven!

Payrollbedrijven worden bij payroll namelijk administratief én juridisch de werkgever van uw personeel. Zij dragen hierdoor zorg voor o.a. arbeidscontracten, salarissen, ziektebegeleiding, volgens de Wet Verbetering Poortwachter, en weten precies wanneer iemand op een vast arbeidscontract aanspraak kan maken. Zo komt u met payroll bij payrollbedrijven in Nederland juridisch nooit meer voor verrassingen te staan.

Het enige dat medewerkers bij gebruik van de dienstverlening payroll merken, is dat zij hun salaris van payrollbedrijven ontvangen. Functioneringsgesprekken, het kerstpakket, Sinterklaas, jubileums en loopbaanvooruitzichten blijven namelijk allemaal gewoon uw verantwoordelijkheid met de dienstverlening payroll bij payrollbedrijven.

Voor wie is samenwerken met payrollbedrijven interessant?

In feite is het samenwerken, i.v.m. kortlopende projecten of lange termijntrajecten, met payrollbedrijven voor ieder bedrijf, die in Nederland met personeel werkt, interessant. Dit komt doordat u met payroll bij payrollbedrijven efficiënter inkoopt, uw werkgeversrisico’s beperkt, financiële voordelen behaalt en up to date kennis van wet- en regelgeving in Nederland bij payrollbedrijven met payroll heeft.

Denkt u zich eens in dat u zich met payroll bij payrollbedrijven in Nederland niet meer hoeft te bekommeren over wet- en regelgeving omtrent arbeidsovereenkomsten en aanverwante zaken, geen aangiften van het UWV en Belastingdienst meer krijgt, geen kosten van een arbodienst en overige personeelsverzekeringen heeft en geen ziekmeldingen en verzuimbegeleiding meer hoeft te doen. Wat een rust en geld zou u dat opleveren!

Wat kost payroll bij payrollbedrijven?

Niets meer of minder dan dat u het zelf doet! Maar wat kost uw medewerker u binnen uw bedrijf eigenlijk exact per uur?

Payrolltarieven bij payrollbedrijven zijn namelijk ook uit factoren, percentages, bedragen en toeslagen opgebouwd, die u zelf ook heeft wanneer u personeel in Nederland in dienst heeft (nettoloon, een deel UWV, afdrachten Belastingdienst, premies verzekeringen, pensioenen, reserveringen, arbodienst etc).

De grootste verschillen met uw eigen payrolltarief (personeelskosten) zijn dat afdrachten door u op verschillende momenten aan allerlei instanties in Nederland dienen te worden betaald en u niet vooraf uw werkgeversrisico’s m.b.t. ziekte en ontslag heeft afgebakend. De kans bestaat dan dat u het overzicht kwijtraakt en niet meer precies weet wat een medewerker binnen uw bedrijf u exact per uur kost.

Omdat wij met vaste all-in payrolltarieven per daadwerkelijk gewerkt uur werken, heeft u op voorhand deze onduidelijkheid met payroll bij ons niet meer. Niets is namelijk zo gevaarlijk voor een ondernemer en/of werkgever in Nederland om achteraf of halverwege met tegenvallende personeelskosten te worden geconfronteerd.

Werkt u tenslotte met uitzendkrachten en/of gedetacheerden, dan bent u met payroll bij payrollbedrijven sowieso 10-20% goedkoper uit! Hierbij kunnen de tariefverschillen, indien u hen met payroll naar een payrollbedrijf overzet, soms wel tot enkele euro’s per uur oplopen.

Over ons

Wij kunnen met ons payrollbedrijf elke MKB ondernemer en/of werkgever in Nederland een passende payrolloplossing tegen een scherp payrolltarief aanbieden. Vraag daarom nu direct bij ons een gratis geheel vrijblijvend payroll adviesgesprek of payrollofferte aan en ontvang deze offerte binnen 24 uur, boordevol informatie over payroll bij payrollbedrijven in Nederland voor u, uw bedrijf, branche en/of personeel.

Vraag een payrollofferte voor uw bedrijf aan en ontvang deze binnen 24 uur!

Klik hier

Payrollbedrijven in Nederland

De volgende payrollbedrijven kunnen u net als ons ook uitleggen wat payroll bij payrollbedrijven in Nederland inhoudt en kost. Zij hebben immers niet voor niets gezamenlijk enkele 10.000en medewerkers bij diverse bedrijven in verschillende branches en plaatsen door heel Nederland op de payroll staan.

Persoonality Payrolling, Driessen Payroll, Pflex, Kolibrie Payroll, Tempo-Team Payroll, Connexie Payroll, Repay Payroll, Payroll Select, Payroll Talent, Please Payroll, Pay for People Payroll, Nedflex Payrolling, WePayPeople, Payroll Company, Payned Payrolling, PRO Payroll, Payper, Fortium Payroll en Next Payroll.

Voordelen van payroll bij payrollbedrijven

Naast de bovengenoemde redenen (tijdswinst en gemak) zijn ook de volgende voordelen van payroll bij payrollbedrijven voor veel ondernemers en/of werkgevers in Nederland doorslaggevend om te gaan payrollen.

Lagere personeelskosten bij payrollbedrijven

Dankzij schaalvergroting en lage overheadkosten kunnen wij uw personeels- en salarisadministratie van uw bedrijf met payroll voor scherpe payrolltarieven doen. In veel gevallen bent u zelfs met payroll bij payrollbedrijven goedkoper uit dan wanneer u uw personeel in Nederland zelf in dienst zou hebben. U bespaart namelijk met payroll bij payrollbedrijven als voordeel aanzienlijk op de kosten van uw eigen loon- en contractadministratie, accountantskosten, arbokosten en niet te vergeten kosten bij ziekte. Bovendien bent u met payroll bij payrollbedrijven veel goedkoper uit dan wanneer u met een uitzendbureau en/of detacheringsbureau in en/of voor uw bedrijf samenwerkt. Hierbij zijn de tariefverschillen, als u in plaats van uitzenden en/of detacheren van payroll gebruikmaakt, voor u soms wel enkele euro's per uur!

U blijft bij payrollbedrijven nog steeds de baas binnen uw bedrijf

In de praktijk blijft u met payroll bij payrollbedrijven voor uw personeel nog steeds 'de baas' binnen uw bedrijf. Payrollbedrijven fungeren slechts als uw externe afdeling P&O en salarisadministratie. U blijft met payroll bij payrollbedrijven namelijk nog steeds voor de dagelijkse gang van zaken binnen uw bedrijf, echter zonder alle werkgeversrisico’s, regeltjes en formulieren, verantwoordelijk. Voor uw werknemers verandert er feitelijk ook niet veel met payroll bij payrollbedrijven, behalve dat zij als voordeel te allen tijde 24/7 met hun vragen op een professionele dienstverlener, op het gebied van personeel en organisatie, kunnen terugvallen.

Personeelskosten vooraf inzichtelijk bij payrollbedrijven

U weet vooraf wat uw personele kosten zullen zijn bij payrollbedrijven, zodat u hier in uw personeelskostenberekeningen, budgettering, calculaties of offertes rekening mee kunt houden. U betaalt namelijk een vast payrolltarief per gewerkt uur van uw medewerkers en ontvangt hiervan periodiek één factuur met payroll bij payrollbedrijven. Zo heeft u als voordeel te allen tijde 24/7 een zeer nauwkeurige inzage in uw totale salaris- en personeelskosten van uw bedrijf met payroll bij payrollbedrijven. De onverwachte uitgaven voor bijvoorbeeld ziekte of arbeidsongeschiktheid zijn namelijk voor rekening van payrollbedrijven met payroll.

Minder administratie bij payrollbedrijven

Facturen en/of aangiften van instanties zoals het UWV, Belastingdienst, diverse pensioenen aanverwante verzekeringen, arbodienst, verzuimverzekering en accountants (met betrekking tot salaris- en personeelsadministratie) ontvangt u niet meer met payroll bij payrollbedrijven. U kunt dus met payroll bij payrollbedrijven als voordeel uw arbodienst en ziekengeldverzekering opzeggen en u heeft daarnaast niets meer met de stijgende werkgeverslasten in uw branche te maken. U heeft immers met payroll bij payrollbedrijven geen personeel meer in dienst!

Geen werkgeversrisico's bij payrollbedrijven

Uw huidige en/of nieuw geworven medewerkers werken exclusief voor u, maar staan met payroll bij payrollbedrijven op de loonlijst (= vertaling uit het Engels van payroll) van een payrollbedrijf. Payrollbedrijven zijn bij payroll als voordeel voor u hierdoor volledig verantwoordelijk voor al uw arbeidsrechtelijke werkgeversrisico's aangaande uw medewerkers. U heeft met payroll bij payrollbedrijven namelijk geen personeel meer op papier in dienst. U moet hierbij dus o.a. denken aan ziekteverzuimbegeleiding, re-integratiebegeleiding, uitvoeren Wet poortwachter en allerhande arbeidsrechtelijke juridische conflicten.

Geen kosten bij ziekte bij payrollbedrijven

Omdat u geen juridisch werkgever van uw (nieuwe) medewerkers met payroll bij payrollbedrijven meer bent, heeft u als voordeel ook de kosten van het ziekteverzuim, re-integratie en alle bijbehorende administratieve verplichtingen met payroll bij payrollbedrijven niet.

Gratis deskundig advies bij ons

Met welk personeelsvraagstuk u en/of uw medewerkers ook te maken hebben, door de aanwezige kennis bij ons hoeft u maar 1 telefoontje te plegen om gratis (bij uw accountant betaalt u nu per minuut!) antwoord te krijgen op uw vraag. Daarnaast wordt door ons o.a. het pensioen en collectieve verzekeringen voor uw personeel met payroll geregeld. U ziet aan uw medewerkers wordt door ons bij payroll ook gedacht. Na dit alles te hebben gelezen, wilt u misschien nog meer over wat payroll bij payrollbedrijven voor u, uw medewerkers en bedrijf in Nederland verder kan betekenen weten? Vraag daarom nu snel een gratis geheel vrijblijvend payroll adviesgesprek of payrollofferte over payroll bij payrollbedrijven in Nederland voor u, uw bedrijf en personeel bij ons aan!